انواع فوم موبایل

موبایل فوم، کف ساز متحرک ۱۲۰ لیتری آتش نشانی
موبایل فوم دستگاهی است که دارای مخزن کف می باشد که این مخزن از طریق یک حلقه شیلنگ به شیر آب متصل می شود.آب با فشار وارد مخزن می شود، از اینداکتور عبور می کند و به نسبتی که اینداکتور تعیین می کند(بین ۳ تا ۹ درصد)با کف مخلوط می شود و با فشار از شیلنگ بعدی عبور کرده و به نازل می رسد. در حین عبور از نازل، به کف تبدیل و روی آتش پرتاب می شود.
داری مخزن۱۲۰ یا ۱۴۰ یا ۱۷۰ لیتری فوم ایرانی یا انگلیسی
ایرانی یا ترک یا اتریش ۴۰۰ لیتریZ4اینداکتور
نازل ۲٫۵ اینچ ایرانی یا ترک یا آلمانZ4
دو حلقه شلنگ ایرانی یا اتریش

انواع فوم موبایل طبق درخواست مشتری اماده ی تحویل می باشد.