لباس زنبورداری و…

کلاه توری

کلاه توری پوششی است که کلیهنواحی سر،گردن و صورت زنبوردار را از نیش زدن زنبورعسل محفوظ میکند ودر من از تابش مستقیم خورشید و گرمای زیاد جلوگیری میکند.هر زنبوردار به تناسب اگاهی از رفتار زنبور عسل،سلیقه شخصی و امکانات خود یک نوع کلاه توری مخصوص می سازد.یک کلاه توری خوب باید خنک،سبک،سایه دار و از همه مهمتر مانع نفوذ زنبورهای کارگرعصبانی و مهاجم باشد تا زنبوردار در مدت کار خسته و عصبانی نشود و به راحتی به کار خود ادامه دهد.گرچه تعدادی از زنبوردارهای مجرب و با سابقه در جریان کار در زنبورستان از کلاه توری و دستکش استفاده نمی کنند و کمتر هم نیش میخورند!ولی به کسانی که مبتدی هستند و حتی زنبوردارهای مجرب نیز توصیه میشود که از کلاه توری استفاده نمایند.چرا که گاهی اتفاقات پیش بینی مانند ضربه های شدید به کندوها،موجب عصبانیت و حمله زنبورهای کارگر شده و عواقب خطرناکی به بار می اید که بعضا جلوگیری از انها غیر ممکن است.و درضمن کلاه توری طوری باشد که به گردن و صورت زنبوردار نچسبد.

 لباس کارزنبورداری

لباس کار زنبورداری به طور معمولباید به صورت تکه تکه و یا دو تکه باشد.در انتخاب نوع پارچه و رنگ لباس کار باید دقت کافی به عمل اید.چون زنبورهای مهاجم از پارچه های مشکی  و تیره رنگ و پشمی خوششان نمی اید و به شخصی که لباسهای تیره رنگ و پشمی پوشیده باشد حمله کرده و حتی اجازه کار در زنبورستان را به او نمیدهند.بنابر این برای لباس کار بهتر است پارچه های کتانی یا پنبه ای با رنگهای روشن مانند سفید،ابی و طوسی روشن استفاده شود.بعضی از زنبوردارها از لباس کار دو تکه استفاده میکنند و برخی دیگر کلاه توری را با لباس کار به صورت یک تکه دوختهو سر استینها و کمر بلوزرا کش میدوزند،ولی شلوار را جداکانه دوخته و کمر و پایین شلوار را کش می اندازند.

 دستکش زنبورداری

دستکش،پوششی برای محافظت دست زنبوردار از ورود زنبور مهاجم و نیش زدن است و معمولا از چرم،لاستیک و یا پارچه تهیه میشود.استفاده از دستکش لاستیکی مانند بنایی(نوع استادکار)و یا نوع چرمی نازک ان مناسبتر و راحتر است.زنبوردارهای مجرب به تناسب طولانی شدن مدت زنبورداری از دستکش استفاده نمی کنند.به زنبوردارهای مبتدی توصیه میشود که در ابتدای شروع کار زنبورداری حتما از دستکش با استین پارچه ای استفاده کنند.

 ساعد بند زنبورداری

معمولا استین پیراهن و بلوز شخص زنبوردار در موقع کار به بالا کشیده و بین مچ دستکش و استین او فاصله ایجاد میشود.در این حالت زنبورهای مهاجم از ان ناخیه وارد استین زنبوردار شده و او را نیش میزنند و در نتیجه زنبوردار از ادامه کار خسته و عصبانی میشود.از این رو توصیه میشود که یک جفت ساعد بند از نوع پارچه های روشن و پنبه ای یا کتانی تهیه کرده و دو سر انتهای استین را با کش گره زده یا با کش دوخته شود.در موقع پوشیدن دستکش ساعد بند،را بر روی دستکش و ساعد های خود بپوشانید تا خطر باز شدن روزنه و ورود زنبورعسل به داخل استین جلوگیری شود.

لباس زنبورداری و… طبق درخواست مشتری اماده ی تحویل می باشد.