فوم ۳ درصد

انواع فوم :

رایج ترین انواع مایع فوم که امروزه در صنعت آتش نشانی استفاده می شوند عبارتند از :

۱- فوم پروتئینی

۲- فوم فلوئوروپروتئین

۳- فوم فیلم ساز فلوئوروپروتئین

۴- فوم فیلم ساز آب دار

۵- فوم فیلم ساز آب دار مقاوم در برابر الکل

۶- فوم مقاوم در برابر الکل با انبساط متوسط و بالا

 

فوم پروتئینی :

 فوم های پروتئنی معمولی تنها برای سوختهای هیدروکربنی بکار می روند.این فوم ها پوششی همگن و پایدار تولید می کنند.این فوم ها آتش را به کندی خاموش می کنند و به لحاظ اقتصادی نیز به صرفه هستند.فوم های پروتئینی معمولی را می توان با آب دریا و یا آب معمولی استفاده کرد.این نوع فوم حتما ً باید با هوا مخلوط شده و به صورت کف حاوی هوا بکار رود.بنابراین هرگز نباید از آن در نازل های غیر هواکشی از قبیل : نازل های سرشلنگی آب استفاده کرد.فوم های پروتئینی اولین گونه فوم های مکانیکی هستند که به طور گسترده در بازار عرضه شده اند و از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفته اند.این فوم ها از تجزیه هیدرولیکی دانه های بسیار ریز پروتئین حاصل می شوند به علاوه، موادی برای جلوگیری از خوردگی ،افزودنی های پایدار کننده و کنترل کننده های ویسکوزیته و همچنین موادی برای جلوگیری از تجزیه فوم توسط باکتری ها به آن افزوده می شود.

فوم فلوئوروپرتئینی :

FP(Fluoroprotein Foam)

این نوع فوم از افزودن مواد شیمیایی به فوم پروتئینی به دست می آید که باعث افزایش سرعت اطفا فوم می گردد.فوم فلوئوروپرتئینی دارای مقاومت عالی در برابر حرارت بوده و ضمن آنکه از اشتعال مجدد جلوگیری می کند ،برای اطفا حریق سوخت های هیدروکربنی و افزودنی های اکسیژنه نیز به کار می روند.فوم های فلوئورپرتئینی را می توان با آب دریا یا آب معمولی  استفاده کرد.این فوم باید به خوبی با هوا مخلوط شود و هرگز در نازل هایی گه قابلیت هواکشی ندارند به کار نرود.

فوم فلوئورو پرتئینی فیلم ساز:

(FFFP) Film Forming Fluoroprotein Foam

این نوع فوم همه ویژگی های فوم فلوئوروپرتئینی را دارد، به علاوه یک لایه فیلم مانند از آب در سطح هیدروکربنی تشکیل می دهد که باعث افزایش سرعت اطفا حریق می گردد .همچنین دارای خاصیت BURNBACK(جلوگیری از برگشت حریق) می باشد.

فوم فیلم ساز آبدار :

(AFFF) Aqueous Film Forming Foam

این نوع فوم مخلوطی از ترکیبات شیمیایی و عامل فوم ساز مصنوعی است.این فوم ها با تشکیل یک فیلم آبی می توانند آتش را خاموش کنند.این فیلم لایه نازکی از محلول فوم است که به سرعت روی سطح سوخت هیدروکربن پخش شده و آتش را در مدت کوتاهی خاموش می کند.این لایه کشش سطحی محلول فوم را کاهش می دهد تا بتواند سطح هیدروکربن را به خوبی پوشش دهد..خاصیت سیالیت این فوم اجازه می دهد تا سریعا ً پیرامون موانع جریان یابد.AFFF های استاندارد را می توان به طور پیش ترکیب شده به کار برد.این فوم ها با عامل خاموش کننده پودری سازگارند و با آب دریا و آب شیرین نیز قابل استفاده هستند .گرچه برای استفاده بهینه ،باید از نازل هواکش Aspirating  استفاده کرد اما با نوع غیر هواکشی نیز سازگار است.

فوم AFFF مقاوم در برابر الکل (AR-AFFF)

Alchol Resistance -Aqueous Film Forming Foam

این فوم از ترکب دترجنت مصنوعی ،مواد شیمیایی و پلیمرها بدست می اید.سوخت هایی که حلال قطبی هستند از جمله الکل ها ،فوم های غیرمقاوم در برابر الکل را از بین می برند. فوم AFFF‌مقاوم در برابر الکل،در مواجهه با هیدروکربن ها ،مانند AFFFمعمولی عمل کرده و یک فیلم آبی بر روی سطح هیدروکربن پدید می آورد .در مواجهه با سوخت های حلال قطبی (یا سوخت های محلول در آب ) پلیمر، یک لایه ضخیم پدید می آورد که فوم را از سوخت جدا کرده و مانع از بین رفتن لایه فوم می گردد.

با وجود اینکه برخی از فوم های مقاوم در برابر الکل طرحی شده اند تا برای سوخت های هیدروکربنی با نسبت ۳ درصد و حلال های قطبی با نسبت ۶درصد بکار می روند.فرمول های جدید تر امروزه  این قابلیت را دارند که برای هر دو گروه سوخت با نسبت ۳ درصد استفاده شوند.این فرمول های جدید باعث می شوند تا در مصرف فوم صرفه جویی شود.به علاوه ، استفاده از تنظیم درصد اختلاط را آسان می کنند .برای نمونه می توان ترکیب کننده ها را همیشه روی ۳ درصد تنظیم کرد.این نوع فوم ها به علت خلوص بالا دارای ویسکوزیته بالا می باشند.

فوم فلوئوروپرتئینی فیلم ساز مقاوم در برابر الکل (AR-FFFP)

Alchohol Resistance Film Forming Fluoroprotein Foam

فومFFFP مقاوم در برابر الکل از مخلوط فوم فلوئوروپرتئینی و پلیمر ساخته می شوند.این فوم در مواجهه با سوخت های هیدروکربنی مثل یک FFFP  معمولی عمل کرده و یک لایه  آبدار بر روی سطح سوخت هیدروکربن تشکیل می دهد.وقتی روی حلال های قطبی (یا سوختهای محلول در آب )به کار می رود، پلیمر یه لایه ضخیم در سطح سوخت پدید می آورد که فوم را از سوخت جدا نموده و مانع تماس فوم با سوخت و از بین رفتن آن می شود.فوم های AR-FFFP در نسبت ۳ درصد موجود هستند تا برای سوخت های هیدروکربنی با نسبت ترکیب ۳ و برای حلال های قطبی با نسبت ۶ درصد بکار  روند.همچنین فرمول هایی وجود دارند که برای هر نوع سوخت بکار می روند.

فوم شیمیایی با نسبت انبساط متوسط و بالا

Synthetic Detergent Foam

از این نوع فوم می توان برای اطفای حریق های هیدروکربنی در مقیاس کوچک استفاده نمود.فوم های مصنوعی ترکیبی از عوامل فوم ساز مصنوعی و پایدار کننده هستند.فوم مصنوعی با نسبت انسباط متوسط برای فرونشاندن بخارات سمی و خطرناک بکار می رود.با توجه به نوع مواد شیمیایی موجود در حریق،فوم های متفاوتی نیاز است.فوم با نسبت انبساط بالا را می توان در سیستم های Total Flooding مبتنی بر فوم بکار گرفت.این سیستم های از طریق نازل های ثابت ،در اطفای حریق انبارها و سایر فضاهای بسته مورد استفاده قرار  می گیرد.در صورت کاربرد فوم در چنین فضاهایی ،باید قبل هرکار، اقدامات احتیاطی در مورد وجود کابل ها  و جریان الکتریسیته صورت گیرد.

ویژگی های فوم :

فومی مؤثر و مطلوب است که ترکیب مطلوبی از خواص فیزیکی زیر را داشته باشد:

۱- سرعت اطفاء:  مدت زمانی است که فوم نیاز دارد تا روی سطح سوخت یا پیرامون موانع و بقایای سوخته ،پخش شده و آتش را به طور کامل خاموش می کند.

۲- مقاومت در برابر گرما : فوم باید توانایی مقابله در برابر اثرات ویران گر گرمای  بازتاب شده از آتش حاصل از بخارات قابل اشتعال ،فلزات داغ و دیگر اشیای موجود در محل حریق را داشته باشد.

۳- مقاومت در برابر سوخت : فومی مؤثر است که میزان مخلوط شدن آن با سوخت حداقل باشد تا به سطح اشباع نرسیده و نسوزد.

۴- فرونشاندن بخار : پوشش فوم باید مانع از انتشار بخارات اشتعال پذیر شده و به این ترتیب احتمال حریق مجدد را به حداقل برساند.

۵- مقاومت در برابر الکل : ۹۰ درصد جرم فوم از آب تشکیل شده است.آب به راحتی با الکل و سایر حلال های قطبی مخلوط می شود.بنابراین در سوخت های الکلی و سایر سوخت هایی که حلال قطبی هستند ،در صورتی که فوم ،مقاوم در برابر الکل نباشد،پوشش فوم براحتی در سوخت حل شده و از بین می رود.

فوم ۳ درصد طبق درخواست مشتری اماده ی تحویل می باشد.