انواع پودر های خاموش کننده

انواع پودر های خاموش کننده

 

خاموش کننده های محتوای پودر را بر حسب نوع مواد تشکیل دهنده به دو گروه تقسیم کرده اند : ۱ -  شیمیایی  ۲ -  خشک

 

1 -  پودر شیمیایی : گرد یا پودر بسیار نرمی است که از مخلوط یک یا چند ماده شیمیایی و بعضی افزودنی ها تشکیل شده است . مواد افزودنی برای کسب مقاومت در برابر بهم چسبیدگی ، در اثر جذب رطوبت یا گرما ، به کار می رود . پودر های خاموش کننده را بر اساس آنکه ماده اصلی آنها چه بوده و برای مبارزه با چه حریقی مناسب باشد به انواع گوناگونی تقسیم کرده اند ، که مهمترین آنها عبارتند از :

 

1  -  پودر بی کربنات سدیم ( جوش شیرین )                               ۴ -  کلرید پتاسیم

 

2 -  بی کربنات پتاسیم                                                               ۵ -  فسفات آمونیوم

 

3 -  بی کربنات پتاسیم با بنیان اوره                                              ۶ -  مانکس

 

پودر بی کربنات سدیم ( جوش شیرین ) : این پودر برای مبارزه با آتش سوزی های نوع B ( مایعات قابل اشتعال ) وC  ( گازهای قابل اشتعال ) و همچنین تجهیزات الکتریکی برق دار ( نوع E ) تا ولتاژ معین مناسب است . پودر شیمیایی معمولی تا ۹۷ در صد از بی کربنات سدیم تشکیل شده است .

 

بی کربنات پتاسیم : این پودر برای مبارزه با آتش سوزی های نوع B و C و E مناسب است .

 

بی کربنات پتاسیم با بنیان اوره  : این پودر برای مبارزه با آتش سوزی های نوع B و C و E مناسب است .

 

کلرید پتاسیم  : این پودر برای مبارزه با آتش سوزی های نوع B و C و E مناسب است .

 

فسفات آمونیوم : این پودر برای مبارزه با آتش سوزی های نوع A ( مواد جامد قابل اشتعال ) و نوع B و نوع C  همچنین تجهیزات الکتریکی برق دار  ( تا ولتاژ معین ) مناسب است . به این پودر ، پودر چند حالته نیز گفته می شود . این پودر A.B.C نیز معروف است و خاموش کننده های محتوای آن به طور معمول با درج حروف A.B.C نشانه گذاری می شوند .

 

مانکس : این پودر ترکیبی از اوره و بی کربنات یا کربنات دو پتاس است . در مقایسه با سایر پودر ها به مراتب موثرتر است . اثر بسیار موثر خاموش کنندگی این پودر بیشتر از این نظر است که در اثر حرارت آتش به سرعت تجزیه شده و به ذرات حتی کوچکتر                 از ۱٫/. میکرون تبدیل می شود . این امر نشان دهنده قدرت فراوان پخش شدن پودر مذبور است . از دیگر خصوصیات بارز این      پودر سازگاری آن با کف پروتئینی می باشد که به نوبه خود در عملیات اطفای تو ام با کف و پودر بسیار حائز اهمیت است .

 

2 -  پودر خشک : این پودر را نباید با پودر شیمیایی اشتباه گرفت . زیرا پودر خشک فقط برای مبارزه با آتش سوزی نوع D ( فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم ) مناسب است . پودر خشک از نظر ترکیبات به کار رفته انواع مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

 

خاموش کننده پودری: این نوع خاموش کننده ها در اندازه های مختلف و برای خاموش کردن آتش سوزی مایعات شعله ور از قبیل نفت، روغن و آتش های الکتریکی بسیار مناسب و قابل اطمینان می باشد .

 

خاموش کننده های دی اکسید کربن: در این نوع خاموش کننده ها گاز دی اکسید کربن تحت فشار به صورت مایع درآمده و هنگام عمل به صورت گاز خارج می گردد . سر لوله ی خاموش کننده دی اکسید کربن به شکل قیفی یا شپوری است ، به دو علت:

 

1- از سرعت زیاد گاز به هنگام خروج جلوگیری کرده و به آن اجازه انبساط می دهد.

۲ - ماده اطفایی را به محل مورد نظر هدایت می نماید.

خاموش کننده های چرخ دار: به وسایل اطفایی گفته می شود که در ظرفیت های

 

ی با وزنهای ۲۵ کیلوگرم و۵۰ کیلوئی وبالاتر بر روی چرخ ، ارابه یا خودرو قرار داده می شود. . این نوع خاموش کننده ها در انواع پودری ، کف و گاز دی اکسید کربن و غیره قرار دارند,

پیشگیری از آتش سوزی از طریق آموزش کارکنان:

 

جهت جلوگیری از آتش سوزی موارد زیر را به کارکنان آموزش دهید :

۱- در هنگام وقوع اتش سوزی خونسردی خود را کاملا حفظ کنید. ۲- در هر آتش سوزی شیر اصلی گاز شهری یا سیلندر را فورا ببندید. ۳- در آتش سوزی های ناشی از نفت و دیگر مواد سوختنی مشابه ولوازم برقی از آب استفاده نکنید. ۴- در اتش سوزی های بزرگ حفظ جان افراد از اموال واجب تر است کودکان و سال خوردگان و افراد ضعیف را سریعا از محل دور کنید . ۵- اضطراب در آتش سوزی امری طبیعی است لکن سعی کنید ناراحتی و اضطراب خود را بروز ندهید. ۶- در حریق لوازم و سیستم های برق ، اولین اقدام قطع برق می باشد به منظور خاموش کردن حریق ازآب جهت اطفاء استفاده نکنید. ۷- خاموش کننده ها به طور مناسب در جای خود نصب شده و آماده به کار باشد و باید در اطفاء حریق از خاموش کننده متناسب با نوع حریق استفاده شود.

رعایت نکات ایمنی در انبارها:

۱- ایجاد آبدارخانه ها و آسایشگاه در داخل انبار ممنوع است. ۲- از کپسول های آتش نشانی به تعداد مورد نیاز و متناسب با اقلام موجود در انبار استفاده گردد. حداقل یک کپسول آتش نشانی جهت تا بلوی برق انبار آماده باشد. ۳- لازم است انبارها به لوله های آب اتش نشانی و دستگاه اعلام و اطفاء حریق مجهز باشد. ۴- خاموش کننده ها باید حداکثر در ارتفاع ۵/۱ متری از سطح زمین نصب شوند چنانچه وزن خاموش کننده بیشتر از ۱۸ کیلوگرم باشد حداکثر در ارتفاع ۱ متری از سطح ز مین نصب شود.

 رعایت نکات ایمنی در مقابل آ تش سوزی ها و حوادث گاز

هرگاه در فضای بسته بوی گاز استشمام شود با ید نکات زیر رعایت گردد.:

۱- اگر در حال سیگار گشیدن هستید آن را خاموش کنید . ۲- برای روشن کردن فضا از کبریت استفاده نکنید . ۳- هیچ گاه کلید برق را خاموش یا روشن نکنید . ۴- در صورت بیرون بودن فیوز برق از محل نشت گاز آن را قطع کنید . ۵- شیر گاز را ببندید وگاز را قطع کنید . ۶- تمامی درها و پنجره ها را بازکنید تا گاز خارج شود

نحوه کاربرد خاموش کننده ها

جهت استفاده از خاموش کننده های محتوای آب موارد زیر رعایت شود :

۱- به علت وجود آب دراین خاموش کننده ها واحتما ل برق گرفتگی . نباید از آن برای آتش سوزی وسایل ا لکتریکی استفاده شود. ۲- هر گز از آب برای اطفاء حریق مواد شیمیایی که با آب ترکیب می شوند کمک نگیرید ۳- پودر ها به طور کلی غیر سمی می باشند ولی بهتر است در محیط هایی که مقدار زیادی از این پود ها پاشیده می شود از دستگاه تنفسی استفاده گردد .

 

 

جهت استفاده از خاموش کننده های محتوی co2 موارد زیر رعایت گردد:

۱- در آتش سوزی توسط ما یعات ،  وسایل ا لکتر یکی والکترونیکی، وسایل برقی وتا بلوی برق ا نبارها ،  خا موش کننده محتوی گاز co2 و پودرو گاز مورد استفاده قرار می گیرد.

 

جهت آزما یش ماها نه خاموش کننده ها مواد زیر را رعایت کنید :

۱- دستگاه باید از لحاظ زنگ زدگی و صد مه دیدگی بد نه باز دید شود . ۲- لوله های پلاستیکی .بست و سر لوله ها کنترل شود. ۳- از سالم بودن (روان بودن ) شیر مطمئن شوید. وماها نه خا موش کننده ها را سر ته کنید.

جهت کار با خاموش ها موارد زیر را رعایت کنید :

۱-با خونسردی کامل پشت به باد رو به آتش با یستد . ۲- خاموش کننده را در فا صله ایمنی قرار دهید . ۳- سر شلنگ یا لو له خروجی را محکم در دست بگیرید . ۴- ضامن را بکشید . دستگیره کپسول را فشار دهید . ۵- فلکه کپسول را باز کنید . (به کلا هک کپسول ضربه بزنید ). نکات مهم را فراموش نکنید . ۵- ۱۵روز به پایان شارژ سالیا نه، شرکت مخا طب را مطلع نما ید.


تقسیم بندی انواع کپسول اتش نشانی

کپسول های آتش نشانی( خاموش کننده ها ) به ۵ دسته تقسیم می شوند . ۱) کپسول های آتش نشانی آب ۲) کپسول های آتش نشانی مواد شیمیائی و مرطوب ۳ ) کپسول های شیمیائی کف ۴ ) کپسول های آتش نشانی پودر و گاز  ـ ۵) کپسول های آتش نشانی دی اکسید کربن Co2

این کپسول های آتش نشانی بر اساس محیط و نوع آتش سوزی باید مورد استفاده قرار بگیرند ( بطور مثال : نمی توان کپسول آب و گاز را برای خاموش کردن وسایل برقی استفاده کرد و یا کپسول پودر و گاز را برای آتش سوزی داخل منزل )


انواع فوم موبایل

موبایل فوم، کف ساز متحرک ۱۲۰ لیتری آتش نشانی
موبایل فوم دستگاهی است که دارای مخزن کف می باشد که این مخزن از طریق یک حلقه شیلنگ به شیر آب متصل می شود.آب با فشار وارد مخزن می شود، از اینداکتور عبور می کند و به نسبتی که اینداکتور تعیین می کند(بین ۳ تا ۹ درصد)با کف مخلوط می شود و با فشار از شیلنگ بعدی عبور کرده و به نازل می رسد. در حین عبور از نازل، به کف تبدیل و روی آتش پرتاب می شود.
داری مخزن۱۲۰ یا ۱۴۰ یا ۱۷۰ لیتری فوم ایرانی یا انگلیسی
ایرانی یا ترک یا اتریش ۴۰۰ لیتریZ4اینداکتور
نازل ۲٫۵ اینچ ایرانی یا ترک یا آلمانZ4
دو حلقه شلنگ ایرانی یا اتریش

انواع فوم موبایل طبق درخواست مشتری اماده ی تحویل می باشد.


انواع مانیتور های کف پاش

مانیتور ها به نحوی طراحی گردیده است که کنترل آن به علت وزن کم, سریع بوده و در صورت چرخش افقی با موانع سقف خودرو برخورد نمی نماید. همچنین در حالت غیر فعال بطور افقی روی پایه ای بدون قفل مهار گشته و در زمان عملیات و حرکت خودرو دچار لرزش نمی گردد.

کنترل مانیتور بوسیله الکترو موتور از طریق کلید جویستیک چهار حالته روی تابلوی عملیتاتی داخل کابین و اطاق عقب انجام می شود.

انواع مانیتور های کف پاش طبق درخواست مشتری اماده ی تحویل می باشد.


انواع کف ساز ها – ایندکتورها

کف ساز کوچک

مشخصات فنی کلی

مورد مصرف حریق در مکانهای رو بسته و پائین تر از سطح زمین – دستگاه کفساز پرتابل دوکاره، ایجاد کف سبک High Expansion Foam و تخلیه دود و گازهای خطرناک و فابل اشتعال Smoke & Gas Extraction Version – بدنه و قطعات ساخته شده از فلز استنلس استیل و مقاوم در برابر خورندگی – وزن کامل دستگاه حدود ۲۲ کیلوگرم

۱-توری پارچه ای و کمربند همراه دستگاه می باشد، به هنگام استفاده برای ساخت کف این توری به وسیله کمربند در جلو دستگاه قرار خواهد گرفت تا آب و کف در این قسمت به توری برخورد و فن در آن ایجاد حباب کند.
۲-تخلیه دود، برای تخلیه دود می توان از کانال هدایت استفاده شود به طوری که این کانال در قسمتی که پروانه وجود دارد متصل می گردد. به منظور تخلیه دود یک عدد شیر در داخل دستگاه تعبیه شده که باید حتما این شیر برای جلوگیری از به هدر رفتن آب بیش از حد بسته باشد، (شایان ذکر است که باز بودن شیر هیچ گونه مشکلی در کارایی سیستم نخواهد داشت و فقط آب به هدر می رود.)
۳-دستگاه با توجه به وزن حدود ۲۲کیلوگرم بوسیله یک نفر به سادگی قابل حمل و بکارگیری است.
۴-پس از استفاده حتما به وسیله آب پرفشار دستگاه را خصوصا داخل آن را شستشو دهید.
۵-برای محور چرخش یک عدد گیریس خور نصب شده که باید حتما آن را گیریس کاری نمود.

 


نازل
مشخصات فنی کلی
 

طراحی شده مشابه نوع سلکتوماتیک فرانسه ازجنس آلومینیوم شمش ایتالیا.
با استحکام بالا.
مقاوم در برابر ضربه.
خوش دست جهت بکارگیری.
دارای وزن کم:۲٫۵ -۲٫۶ kg


NF – 120  موبایل فوم

مشخصات فنی کلی

دستگاه N-N-AF-120 یک واحد مستقل کفساز می باشد که به طور اختصاصی برای بکارگیری سریع پوشش مواد شیمیایی قابل احتراق ریخته شده و یا در اطفای حریق مایعات قابل اشتعال بکار برده می شود.
این دستگاه استاندارد شامل یک مخزن ۱۲۰ لیتری فوم و ایندکتور IND 450 – IND 225 – IND 900 و نازل کفساز با مقدار محدود S 225/H و S450 و S900 و یک شیلنگ نواری به
قطر ۲-۱/۲ اینچ و طول ۲۰ متر شیلنگ نواری دارای کوپلینگ اتصال به ایندکتور و نازل می باشد.

انواع کف ساز ها – ایندکتورها طبق درخواست مشتری اماده ی تحویل می باشد.


انواع کف شیمیایی اتش نشانی

شرکت unex در سال ۱۳۶۶ با هدف تولید انواع مواد شیمیایی تاسیس گردید و در فاز اول، مواد شیمیایی اطفا حریق را با ظرفیت ۶ هزار تن در سال شروع نمود، بطوریکه بعد از ۳ سال ( از سال ۱۳۶۹) کشور از واردات هرگونه مواد شیمیایی آتش نشانی اعم از کف و پودر بی نیاز گردید. به موازات آن، از سال ۱۳۷۰ با کسب دانش فنی تولید مواد شیمیایی حفاری، تولید این مواد نیز شروع شد، بطوریکه در مجموع، این شرکت با ظرفیت ۱۹ هزار تن در سال اکنون بعنوان بزرگترین تولیدکننده مواد شیمیایی آتش نشانی و حفاری در کشور می باشد.محصولات شرکت عبارتست از :

۱-        مواد شیمیایی آتش نشانی (انواع پودر و کف)

۲-        مواد شیمیایی حفاری

۳-        آنتی فوم و دیفومر

۴-        مواد مختلف اتوکسیله

۵-        انواع فوم بتون

  • فوم بتون پروتئینی
  • فوم بتون شیمیایی
تولیدات شرکت دارای نشان استاندارد ملی ۳۴۳۴ ایران و گواهینامه بین المللی ایزو و همچنین گواهیTUV NORD از کشور آلمان می باشد و تولیدات این شرکت از نظر کیفی به تایید واحدهای مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز پژوهشگاه صنعت نفت رسیده است.

در حال حاضر شرکت با ظرفیت اسمی فعالیت دارد و محصولات خود را به صنایع بزرگ کشور اعم از صنایع شیمیایی سلولزی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع قند، صنایع رنگ و رزین، چوب و کاغذ همچنین صنایع مس و آلومینیوم و فولاد سازی کشور عرضه می نماید و برخی از محصولات نیز به کشورهای دیگر صادر میگردد.

انواع کف شیمیایی اتش نشانی طبق درخواست مشتری اماده ی تحویل می باشد.